Budowanie zespołu

  • Jak budować w oparciu o talenty i jak skutecznie się komunikować dzięki różnicom?
    Warsztaty komunikacji dla zespołów w oparciu o metodologię typów osobowości Insights Discovery®. 

Szkolenie może być elementem budowania zespołu, budowania kultury komunikacji w oparciu o akceptację dla różnic, które dają zwiększony potencjał całemu zespołowi.