Efektywna komunikacja

  • Jak osiągać porozumienie w trudnych rozmowach? Jak mówić i jak słuchać oraz kim być i jak traktować ludzi, aby budować partnerskie relacje mimo różnic?
  • Jak używać na co dzień feedbacku i doceniania, aby budować kulturę porozumienia?
  • Jak profesjonalnie prowadzić prezentacje?
  • Jak osiągać cele pracując w matrycowej organizacji?

 

  • Dodatkowo:
    Dla branży medycznej: Jak komunikować się z pacjentem?